Darin Ditsumreong
Pastry product Developer

 

        Food is meant to satisfy not only the stomach, but the ‘soul’ as well. And thus a menu was created that focused on the art of cooking for the delicacy-driven souls of this world. As a developer of pastry products and other ‘eating’ concerns, Darin Ditsumreong has to ‘pay attention’ rather than focus only on a ‘dish.’

 

        “My job is to develop and oversee the production of pastry products. This involves developing products that meet the needs of management as well as our customers. In general, we work to provide bakery products to each of our stores during the regular season. As we are in the production business, our job is not just to invent something new, but to educate the rest of our staff on how to use the equipment and provide support throughout the production process. We are also tasked with finding and experimenting with new materials, and monitoring and controlling the costs of production so they remain at appropriate levels. Our duty is to fulfill management’s needs and produce products that consumers will delight in at reasonable costs.

 

        However, when compared to fulfilling the expectations of management, focusing on fulfilling the needs of the customers is the most important aspect of her work.

 

        “After working in the food business for 10 years, I take ride in knowing that our customers love our products and keep coming back for more. Nowadays, customers have so many options to turn to that if they choose to come back to us it means that we are doing something right. Personally, I find what I am doing both difficult and easy. The difficulty comes in the form of increased competition in the market as well as keeping our regular customers as well as drawing in new customers and remaining popular with trendy customers. The easiest part of my job is quite clear because we already know who our main customers are and how to satisfy their needs.

 

        For Darin, inspiration for her work requires keeping an open mind and comes in a wide variety of subjects ranging from food to fashion, health and news. Doing so forces her to think and push herself, making the creative process easier to navigate.

 

        “People who would like to work in this field should keep learning. These days, it is not difficult to do because of all the media sources in Thailand and abroad. Most importantly, take training seriously,
including the need to keep an open mind and accept criticism. Both criticism and praise allows us to grow and develop our ideas, and reminds us that we are not creating in a vacuum. Finally, our work is only finished when we have satisfied our customers.”

 

                                                                                                                                      ดาริน ดิษฐสำเริง
                                                                                                                       นักพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

 

หัวใจใส่จาน

       เพราะอาหารการกินไม่ได้ตอบโจทย์เพียงแค่เรื่องอิ่มท้องแต่ความ 'อิ่มใจ’ ก็มีส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน อาหารหนึ่งอย่างจึงถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างมีศิลปะ เพื่อเป็นส่วนในชีวิตที่มีความละเมียดละไม  ในฐานะนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ผู้ที่งานทั้งหมดเกี่ยวข้องอยู่กับ 'ของกิน’ ดาริน ดิษฐสำเริง จึงต้อง 'ใส่ใจ’ มากกว่าแค่ 'ใส่จาน’

 

       "งานที่ทำคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และดูแลฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นงานที่เราต้องทดลองทำผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของฝ่ายบริหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จะถูกพัฒนาออกมาเรื่อยๆ เพื่อวางจำหน่ายในแต่ละร้านของบริษัททั้งในช่วงปกติและวาระที่เป็นเทศกาล โดยส่วนตัวแล้วในฐานะที่เราอยู่ในฝ่ายผลิต งานที่ทำก็จะไม่ใช่แค่การคิดค้นอะไรใหม่ๆ แต่ก็ต้องสอนงานและให้ความรู้ในการผลิตกับพนักงานส่วนอื่นๆ รวมถึงซัพพอร์ต (Support) เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้หาและทดลองวัตถุดิบเพื่อนำมาใช้ในการผลิต ดูแลและควบคุมต้นทุนของสินค้าที่จะผลิตให้มีความเหมาะสม ดังนั้นหากถามถึงความสำคัญของงานที่ทำจึงน่าจะอยู่ที่การรักษาความสมดุลขององค์ประกอบต่างๆ ในการผลิต ตั้งแต่โจทย์ที่ได้รับมาจากฝ่ายบริหาร ผลงานที่มีลักษณะถูกใจผู้บริโภค ซึ่งต้องอยู่ในราคาที่เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการผลิตจริงด้วย”

 

       การถูกวางตำแหน่งให้อยู่ในต้นสายของการคิดเปรียบเสมือนการแบกรับความคาดหวังขององค์กรด้วยส่วนหนึ่งเนื่องจาก 'ของกิน’ อย่างเบเกอรี่นั้น การจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคหาใช่แค่ความถูกปาก หากแต่เป็นเรื่องของความถูกใจด้วยในหลายโอกาส แต่ด้วยความรักในงานที่ทำอยู่ หลายสิ่งจึงยังเป็นความท้าทายสำหรับเธอ

 

       “ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ทำงานตำแหน่งนี้ และอยู่ในธุรกิจอาหารมา สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวที่สุดก็คือเมื่อได้รับทราบว่าลูกค้าชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของเรา และมีการกลับมาใช้บริการซ้ำ จริงๆ ทุกวันนี้ลูกค้ามีตัวเลือกอยู่ในตลาดอีกมากมาย ดังนั้นถ้าเขากลับมาหาเราอีกครั้งก็หมายความว่า เขาประทับใจและพอใจในสินค้าที่ได้รับ โดยส่วนตัวนั้นทุกวันนี้มองงานที่ตัวเองทำว่ามีทั้งความยากและความง่าย ความยากคือการแข่งขันที่สูงขึ้นมากในตลาดเดียวกัน ซึ่งทำให้เราเองก็ต้องรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ให้ได้ รวมถึงจูงใจลูกค้าใหม่ๆ ให้เข้ามาเพิ่มขึ้น พร้อมกับตามติดเทรนด์ความนิยมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ เช่นกัน ส่วนความง่ายก็คงเป็นการที่เราค่อนข้างทราบแน่ชัดอยู่แล้วว่า ใครคือกลุ่มลูกค้าหลักของเรา”

 

       สำหรับดารินแล้วทุกวันนี้แรงบันดาลใจในการทำงานของเธอจึงเกิดจากการเปิดหูเปิดตาในหลากหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องอาหาร แฟชั่น สุขภาพ ไปจนถึงข่าวสารต่างๆ ด้วยเชื่อว่านั่นจะทำให้สามารถคิดและเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ได้และสามารถนำมาใช้กับงานได้ง่ายขึ้น

 

       "สำหรับคนที่สนใจอยากทำงานในด้านนี้ก็ควรศึกษาหาความรู้ให้มาก ซึ่งทุกวันนี้หาได้ไม่ยากเลย เพราะมีทั้งจากสื่อทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญควรลองลงมือฝึกฝนอย่างจริงจัง รวมถึงต้องฝึกเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับความเห็นทั้งที่เป็นคำติและคำชมจากคนอื่นด้วยความยินดี ทั้งนี้ก็เพื่อให้เราสามารถนำกลับไปพัฒนาสิ่งที่ทำให้ดีขึ้น เพราะงานของเราจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคยอมรับ ไม่ใช่ถูกใจเราเพียงคนเดียว”

 

 

Source: VOL 03  ISSUE 05  JAN / FEB 2015

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Design Inspiring Node

Fill your name, email and press subscribe

FOLLOW US
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon
SEARCH BY TAGS
FEATURED POSTS

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

ARCHIVE
Please reload

 Fill your name, email and press subscribe

© 2016 Produced by 

Tank Design and Production Co., Ltd.

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

The views and opinions expressed or implied in DIN are those of the authors or contributors.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now